estofat

30 de juny de 2016
Cap a taula.....

Estofat de vedella