estofat

6 de febrer de 2018
Cap a taula.....

Estofat de vedella