Privacidad

 

INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 

Responsable
 

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.

 

Finalitat
 

L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari
 

Legitimació
Consentiment del interessat i obligació sobre la relació contractual.
 

Destinataris
 

Altres empreses del grup. Encarregats del Tractament

 

Drets
 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional
 

Informació addicional
 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: www.arderiu.net

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. per als fins assenyalats.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web

2.1.¿QUIÉ ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALES DEL USUARI?

Identitat: CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.395, Foli 1, Fulla núm. B-135.044, amb número de CIF B-60.910.668. Adreça postal: C / Juan de la Cierva, nº5, P.I. “Can Castells”, 08420, Canovelles (Barcelona) Telèfon: 93 861 69 10 Correu electrònic: info@arderiu.net

2.2. ¿Amb quina finalitat tractem les dades personals del Usuari?

CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
  2. La participació en xarxes socials com Facebook, Twitter, Google Plus i YouTube, mitjançant comentaris dels Usuaris.
  3. L’enviament de newsletter als usuaris a través d’un formulari de recollida de dades amb l’objectiu d’informar de tots els avantatges de ser client d’Arderiu.
  4. Comerç electrònic a través de la pàgina web BOX PRESENT i la Icard “La carnisseria”.
  5. La participació en blocs, mitjançant comentaris dels Usuaris.
  6. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil. En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L.no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER EL ENVÍAMENT DE COMUNICACIONS DES DE CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials. El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@arderiu.net.

2.3. ¿PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DEL USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

2.4. ¿QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DEL USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari i el compliment de les obligacions contractuals.

2.5. ¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARÁN LES DADES PERSONALS DEL USUARI?

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives podran facilitar-se a encarregats del tractament CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L ..

2.6. ¿QUINS SON ELS DRETS DEL USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CARNS I Viandes DE CANOVELLES, S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: CARNS I Viandes DE CANOVELLES, SL, C / Juan de la Cierva, nº5, PI “Can Castells”, 08420, Canovelles (Barcelona), o correu electrònic a: info@arderiu.netcon indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.