Llibrets de llom amb ametlla

63 Mmmmmm. el NON VA PLUS...